Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει στην ισχύ του συμβολαίου υγείας

Ανάμεσα στις «εξαιρέσεις», τα ασφαλιστικά συμβόλαια συμπεριλαμβάνουν και τη στρατιωτική θητεία. Διαβάστε όσα πρέπει να γνωρίζετε για την περίπτωση αυτή