homescreen

Πανευρωπαϊκή Ατομική Σύνταξη – PEPP: Τι προσφέρει και πότε θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα

Πανευρωπαϊκή Ατομική Σύνταξη – PEPP: Τι προσφέρει και πότε θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα


Αγγελική Βελεσιώτη

Οι εξελίξεις τρέχουν για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) που αναμένεται μέσα στο α’ τρίμηνο του 2022, Ενημερωθείτε για όλα τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει στον ασφαλισμένο

«Οι εργασίες προχωρούν και εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης κινήτρων σε όσους επιλέξουν να αγοράσουν το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP)». Αυτό τονίζει στο ygeiamou ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γιώργος Ζαββός, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί εντός του υπουργείου θα έχει ολοκληρώσει το έργο της μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, προκειμένου ο Κανονισμός για το PEPP να ξεκινήσει να ισχύει μέσα στο α’ τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το PEPP αποτελεί μία καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς θα είναι ένα προϊόν που θα χαρακτηρίζεται από μεγάλη διαφάνεια και πολύ χαμηλό κόστος για τον ασφαλισμένο, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα θέματα θα ρυθμίζονται από Κανονισμό. Ακόμη, έχει το χαρακτηριστικό της φορητότητας που σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος θα μπορεί να μεταφέρει και να συνεχίσει την ασφάλισή του σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και εάν εγκατασταθεί. Αποτελεί, λοιπόν, μία ακόμη λύση που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον πρώτο πυλώνα και να οδηγήσει σε ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των ασφαλισμένων.

Υπενθυμίζεται πως τα επίμαχα προγράμματα θα απευθύνονται σε όλους και θα είναι μακροχρόνια. Όσον αφορά στα βασικά τους χαρακτηριστικά, αυτά θα είναι παρόμοια σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα προσφέρονται όχι μόνον από ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά και από τράπεζες, Επαγγελματικά Ταμεία, εταιρίες επενδύσεων κ.ο.κ. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΙΟΡΑ εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές, «για να διασφαλίσει την κοινή, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP, οι οποίες καθορίζουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση, το εύρος και τη μορφή των πληροφοριών τις οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές οι πάροχοι PEPP σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και κατά την επέλευση προκαθορισμένων συμβάντων».

Πιο αναλυτικά, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η εποπτική έκθεση PEPP καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

  • τις σχετικές πτυχές που αφορούν στη δραστηριότητα PEPP
  • την εφαρμοζόμενη επενδυτική στρατηγική και την απόδοσή της
  • τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου και την αποτελεσματικότητα των τεχνικών μείωσης του κινδύνου για το PEPP
  • τις σχετικές επιπτώσεις του πλαισίου προληπτικής εποπτείας του παρόχου PEPP.

Σε κάθε περίπτωση, βασικοί στόχοι του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος είναι:

  • η ενίσχυση των ενιαίων δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • η διευκόλυνση της κινητικότητας μέσα στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο και
  • η αντιμετώπιση των πιέσεων που υφίστανται τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα από τη δημογραφική γήρανση. Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), άλλωστε, ο δείκτης γήρανσης – ο λόγος, δηλαδή, του πληθυσμού, ηλικίας άνω των 65 ετών προς τον πληθυσμό, ηλικίας έως 14 ετών – ανέρχεται σήμερα σε 156,2, ενώ όπως προκύπτει από όλες τις έρευνες και τις μετρήσεις των ειδικών η περαιτέρω μείωση του πληθυσμού είναι αναπόφευκτη.

Διαβάστε επίσης

Σύνταξη: Πώς μπορεί να «αβγατίσει» με το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν

Από ποιους προτιμάμε να αγοράζουμε ασφαλιστικά πακέτα – Στην κορυφή οι ασφαλιστές

Iδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα: Οκτώ λόγοι να το επιλέξετεΑπόρρητο Απόρρητο