homescreen

Πώς θα επιλέξετε προγράμματα για την υγεία και τις σπουδές των παιδιών

Πώς θα επιλέξετε προγράμματα για την υγεία και τις σπουδές των παιδιών


Μαίρη Λαμπαδίτη

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποταμιευτικά προγράμματα σπουδών που δίνουν απαντήσεις στην αγωνία των γονέων για το πώς θα αντέξουν το κόστος των σπουδών σε μια ιδιωτική σχολή, στο εξωτερικό ή σε μια άλλη πόλη

Όταν αρχίζει η νέα σχολική χρονιά, κάθε φορά που ανακοινώνονται η βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων και οι βάσεις των σχολών, πάντα σκεπτόμαστε το μέλλον των παιδιών ακόμα και αν είναι μικρά. Τα παλαιότερα χρόνια οι συνετοί γονείς, με τη συνεισφορά γιαγιάδων και παππούδων, άνοιγαν λογαριασμό για τις σπουδές του παιδιού την ίδια ημέρα που γεννιόταν. Η σημερινή γενιά γονέων που έζησε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης είναι εξίσου συνειδητοποιημένη για το πόσο σημαντικό είναι να «τρέχει» ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για τα παιδιά ή να υπάρχει ένα «μαξιλαράκι» για οικονομική βοήθεια

Ένα καλό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελεί τη λύση για την εξασφάλιση της υγείας του παιδιού σας καθώς καλύπτει τη νοσηλεία του παιδιού σε κάθε παιδιατρικό τμήμα ιδιωτικής κλινικής. Αλλά και στο δημόσιο νοσοκομείο να νοσηλευτεί το παιδί, το ιδιωτικό συμβόλαιο μπορεί να καλύψει τα έκτακτα έξοδα που θα δημιουργηθούν.

Συμπληρωματικά με το βασικό νοσοκομειακό πρόγραμμα μπορεί να «τρέξει» και ένα πακέτο για πρωτοβάθμια φροντίδα με προσιτό κόστος το οποίο θα περιλαμβάνει επισκέψεις στον παιδίατρο, διαγνωστικές εξετάσεις (με επιλογή του ανώτατου ορίου κάλυψης και τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα), η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ατυχήματος. Επιπλέον παρέχεται δωρεάν ειδικό ετήσιο check up για τα παιδιά. οι διαγνωστικές εξετάσεις (με επιλογή του ανώτατου ορίου κάλυψης και τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα), η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ατυχήματος. Επιπλέον παρέχεται ειδικό ετήσιο check up για τα παιδιά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποταμιευτικά προγράμματα σπουδών που δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα των γονέων όπως: «Θα αντέξουμε το κόστος των σπουδών σε μια ιδιωτική σχολή ή στο εξωτερικό; Κι αν περάσουν σε άλλη πόλη πώς θα στηρίξουμε οικονομικά τις σπουδές τους;»

Τα χαρακτηριστικά των αποταμιευτικών προγραμμάτων σπουδών είναι :

-Έχουν ελάχιστο ασφάλιστρο το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την εταιρία .

– Τα περισσότερα αποταμιευτικά προγράμματα σπουδών προβλέπουν ελάχιστη διάρκεια τα 10 η τα 15 έτη.

– Παρέχονται δύο επιλογές ασφαλίστρου, σταθερού ή αυξανόμενου 3% κατ’ έτος. Δηλαδή παρέχεται προστασία από τον πληθωρισμό με ετήσια αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου κατά 3%. Στη λήξη του προγράμματος, το παιδί σας μπορεί να λάβει το εγγυημένο ασφαλισμένο κεφάλαιο συν τις τυχόν επιπλέον αποδόσεις του προγράμματος.

– Το κεφάλαιο μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ, είτε ως μηναίο εισόδημα .

Ας δούμε ενδεικτικά τι προσφέρουν δύο αποταμιευτικά προγράμματα:

Το Πρόγραμμα «ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ» που δημιούργησε η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ είναι ένα Ασφαλιστικό – Αποταμιευτικό Πρόγραμμα που «απαντά» πλήρως στην επιθυμία των γονιών να διασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών τους η αντίστοιχα στην επιθυμία των παππούδων να φροντίσουν τα εγγόνια τους.

Το Παιδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα είναι αποταμιευτικού χαρακτήρα και εξασφαλίζει στα παιδιά σας το κεφάλαιο που επιθυμείτε, τότε ακριβώς που θα το χρειαστούν για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους (π.χ. για τις σπουδές, την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τη στέγασή τους κ.λπ.).

Το Παιδικό Πρόγραμμα εξασφαλίζετε οφέλη όπως:

-Εγγυημένη παροχή στο παιδί ενός κεφαλαίου μετά από χρονικό διάστημα που εσείς θα καθορίσετε.

-Ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος (με ελάχιστη τα 15 έτη).

-Στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του εγγυημένου κεφαλαίου (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€), το οποίο θα λάβει το παιδί κατά τη λήξη του προγράμματος.

-Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.

-Εξασφάλιση του κεφαλαίου για το παιδί σε περίπτωση απουσίας από τη ζωή ή διαρκούς ολικής ανικανότητάς για εργασία του συμβαλλομένου που έχει αναλάβει την πληρωμή των ασφαλίστρων. Συνδυάζεται υποχρεωτικά με την κάλυψη της «Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων» του Συμβαλλομένου, με την οποία εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος σε περίπτωση ανικανότητάς του για εργασία.

-Στο πρόγραμμα μπορείτε να συμμετάσχετε με ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο το ποσό των 60 ευρώ και μέγιστο το ποσό των 500 ευρώ. Παρέχονται δύο επιλογές ασφαλίστρου, σταθερού ή αυξανόμενου 3% κατ’ έτος.

To Eurolife Easy Plan – Σπουδές τακτικών καταβολών είναι ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής των αρχικά προγραμματισμένων καταβολών τόσο για τις καλές, όσο και για τις δύσκολες στιγμές της ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί ο ασφαλισμένος να αυξήσει την τακτική καταβολή µε στόχο την ενίσχυση του τελικού ποσού ή να μειώσει την τακτική καταβολή αν τα οικονομικά του αλλάξουν (ισχύει για μία φορά ανά ασφαλιστικό έτος και μετά τη συμπλήρωση του πρώτου ασφαλιστικού έτους.)

Δίνεται η δυνατότητα ολικής εξαγοράς του συμβολαίου μετά την συμπλήρωση του 1ου ασφαλιστικού έτους, και πριν την ημερομηνία έναρξης καταβολής των δόσεων, εφόσον έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος καταβολής, σύμφωνα με τον Πίνακα Αξιών Εξαγοράς που συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Το κόστος ξεκινά από 30 ευρώ το μήνα.

Ενδεικτικό Παράδειγμα: Ασφαλίζοντας το παιδί μας από το πρώτο έτος της ηλικίας του και για 25 έτη , καταβάλλοντας 100 ευρώ το μήνα, δημιουργούμε εγγυημένο κεφάλαιο ύψους 34.025 ευρώ