homescreen

Προτάσεις ευεξίας με το σύστημα υγείας «bewell»

Προτάσεις ευεξίας με το σύστημα υγείας «bewell»


Μαίρη Λαμπαδίτη

Η INTERAMERICAN φέρνει αέρα ανανέωσης και φροντίζει για την ευζωία μας με το νέο σύστημα υγείας «bewell», τo προϊόν που εκφράζει μια νέα αντίληψη ολιστικής διαχείρισης της υγείας

Τα στοιχεία του research center της INTERAMERICAN (συμμετοχή της εταιρείας σε Hackathons Υγείας) αποκαλύπτουν ότι ενώ στην Ελλάδα οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία αντιστοιχούν στο 5% του Α.Ε.Π. και συρρικνώνονται συνεχώς, οι ιδιωτικές δαπάνες -με τη μορφή άμεσων πληρωμών από τους πολίτες- εξακολουθούν να αυξάνονται (αποτελούν το 35% των συνολικών δαπανών), γεγονός που καταδεικνύει μεταξύ άλλων και το χαμηλό επίπεδο γνώσεων των πολιτών για την ασφάλιση υγείας.

Το θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της INTERAMERICAN καθώς η εταιρεία προσεγγίζει τις ανάγκες στην υγεία με την οπτική της βασικής επιχειρησιακής δραστηριότητας, τόσο ασφαλιστικά όσο και σε υπηρεσίες και κοινωνικές υπηρεσίες, πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν ώστε «οι άνθρωποι να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερα και καλύτερα», σύμφωνα με την αποστολή της.

Ειδικότερα η INTERAMERICAN φέρνει αέρα ανανέωσης με το νέο σύστημα υγείας «bewell», τo ολόφρεσκο προϊόν που εκφράζει μια νέα αντίληψη ολιστικής διαχείρισης της υγείας. Η εταιρία αξιοποιεί τις ιδιόκτητες υποδομές της, τις οποίες εκσυγχρονίζει ανελλιπώς στα τριάντα χρόνια της παρουσίας της στην αγορά, καθώς και τις new entry εναλλακτικές προτάσεις ευεξίας.

Το «bewell», βασίζεται σε έξι τομείς επιλογών των ασφαλιζομένων: ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις, διαχείριση επειγόντων περιστατικών, παροχή επιδομάτων, νοσηλεία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, νοσηλεία μόνο μετά από ατύχημα και φάρμακα.

Όλοι οι συνδυασμοί είναι εφικτοί. Ωστόσο το προφίλ του ασφαλισμένου είναι το κλειδί που μπορεί να εξατομικεύσει τις ανάγκες του για κάλυψη ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Αυτό το τρίπτυχο πρέπει να ακολουθείται για κάθε πελάτη και για κάθε μέλος της οικογένειας του, σε όλες τις ηλικίες.

Το συμβόλαιο συνδιαμορφώνεται από την εταιρεία και τον πελάτη, με παραμετροποίηση όλων των δεδομένων ενώ δύο υπερσύγχρονες δομές, η Αθηναϊκή Mediclinic και τα πολυϊατρεία Medifirst βρίσκονται στη διάθεση του πελάτη για αποτελεσματικότερες και πιο άμεσες υπηρεσίες.

Συνδυαστικά με τη βασική ασφαλιστική κάλυψη η εταιρία προτείνει μια σειρά υπηρεσιών με στόχο να αποτελέσουν «νέα εμπειρία» ζωής για τον πελάτη. Στόχος είναι να βάλει στην καθημερινότητά του τομείς όπως η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα κ.ά.), υποστηρίζοντας την ευζωία. Ας μην ξεχνάμε ότι η ΙNTERAMERICAN έχει ενσωματώσει στους εταιρικούς της στόχους, το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για καλύτερη υγεία και ευημερία.

Τόσο στο ασφαλιστικό μέρος όσο και στο πελατοκεντρικό φάσμα υπηρεσιών για καλύτερη υγεία που αναπτύσσει η INTERAMERICAN κινούνται στον αστερισμό της νέας ψηφιακής τεχνολογίας που έχει ήδη αλλάξει δραματικά το τοπίο.

Παράλληλα, η ανάπτυξη κοινωνικών πρωτοβουλιών από την εταιρεία για την υποστήριξη της υγείας ευπαθών ομάδων, μέσω συνεργασιών με φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, η αξιοποίηση για παροχές και υπηρεσίες των ιδιόκτητων υποδομών (κλινική, πολυϊατρεία, στόλος άμεσης ιατρικής βοήθειας), οι συνεργασίες για υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης χρόνιων νόσων, η υποστήριξη διαγωνισμών και εκδηλώσεων που ενθαρρύνουν τη νέα επιχειρηματικότητα στην υγεία (startups) και την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην υγεία (insurtech), δημιουργούν ένα ευρύ πεδίο υπευθυνότητας στην πράξη.Απόρρητο Απόρρητο