homescreen

Η Εθνική Ασφαλιστική βάζει σε καραντίνα το άγχος για τον κορωνοϊό

Η Εθνική Ασφαλιστική βάζει σε καραντίνα το άγχος για τον κορωνοϊό


ygeiamou.gr team

Η δυσκολία (οικονομική, γραφειοκρατική κ.λπ.) να κάνει κάποιος το τεστ για τον κορωνοϊό, παρότι έχει συμπτώματα ή υπόνοια ότι μπορεί να έχει νοσήσει από COVID-19 προκαλεί μεγάλο άγχος. Οι ασφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής με το Πρόγραμμα Διαγνωστικών -Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων Full [Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ, πάντως, δεν θα έχουν πια αυτό το άγχος.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά στη σύγχρονη ιστορία, η σημασία της πρόληψης αλλά και της έγκαιρης διάγνωσης είναι μεγάλη, τόσο για τη δική μας προστασία και των κοντινών μας προσώπων, όσο και του κοινωνικού συνόλου. Η Εθνική Ασφαλιστική αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει φροντίδα για την πρόληψη, καλύπτοντας τους ασφαλισμένους της με την εξέταση Μοριακής Ανίχνευσης (PCR) για τον SARS-CoV-2, φέρνοντας την απαραίτητη ανακούφιση.

Η εν λόγω κάλυψη αφορά όσους έχουν το ιδιαίτερα χρήσιμο και οικονομικά προσιτό Πρόγραμμα Διαγνωστικών -Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων Full [Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ. Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία και leader της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, απαλλάσσει τους ασφαλισμένους από το βάρος του υψηλού κόστους της εξέτασης μοριακής ανίχνευσης του κορωνοϊού, καλύπτοντας (με μια μικρή συμμετοχή του ασφαλισμένου) την πιο έγκυρη εξέταση σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έναντι του κορωνοϊού. Για την ακρίβεια, η κάλυψη παρέχεται με μία ελάχιστη συμμετοχή του ασφαλισμένου, 12 ευρώ για τον αρχικό έλεγχο και 6 ευρώ για κάθε επιπλέον επαναληπτικό έλεγχο που τυχόν απαιτηθεί, η οποία είναι ιδιαίτερα χαμηλή εάν συγκριθεί με το κόστος που θα επιβαρυνθεί κάποιος εάν κάνει το τεστ ιδιωτικά, το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 150 ευρώ.

Διάγνωση & Πρόληψη

Το πρόγραμμα Διαγνωστικών -Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων Full [Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ, εκτός από την κάλυψη της πραγματοποίησης (αποκλειστικά) της εξέτασης μοριακής ανίχνευσης (PCR) για τον κορωνοϊό (SARS-CoV-2), προσφέρει παροχές διαγνωστικών εξωνοσοκομειακών εξετάσεων που είναι σημαντικές για την πρόληψη και τον έλεγχο της υγείας του ασφαλισμένου.

Το παραπάνω πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα πραγματοποίησης διαγνωστικών – εξωνοσοκομειακών εξετάσεων του Ασφαλισμένου που διενεργούνται σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, μέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο που έχει επιλέξει ο κάθε ασφαλισμένος, περιλαμβάνοντας τις παρακάτω παροχές:

Διαγνωστικές εξετάσεις σε οποιοδήποτε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο που ανήκει στο Πανελλαδικό Δίκτυο Συμβεβλημένων διαγνωστικών κέντρων της Εθνικής Ασφαλιστικής, οι οποίες είναι ιατρικά αναγκαίες να πραγματοποιηθούν, σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου. Η κάλυψη παρέχεται απευθείας, με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση έγκυρου παραπεμπτικού ιατρού,μειώνοντας το ετήσιο όριο του πακέτου κατά το κόστος των εξετάσεων αφού πρώτα αφαιρεθεί τυχόν συμμετοχή του ασφαλισμένου. Εξετάσεις προληπτικού ελέγχου υγείας (check-up) του ασφαλισμένου απευθείας στοσυμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο, χωρίς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή χρέωση του ανώτατου ετήσιου ορίου μία φορά κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού έτους. Το είδος των εξετάσεων του check-upεξαρτάται από την ηλικία και το φύλο του ασφαλισμένου.

Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου ειδικά για την ασφαλισμένη μέλλουσα μητέρα,απευθείας στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραπεμπτικού ή η καταβολή οποιουδήποτε ποσού και χωρίς χρέωση του ανώτατου ετήσιου ορίου. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις εξετάσεις όπως VDRL, HBsAG, Aντισώματα Kυτταρομεγαλοϊού (IgG, IgM), Αντισώματα Ερυθράς (IgG, IgM), RHESUS και Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης και επιπλέον απολαμβάνει προνομιακές παροχές και δωρεάν υπηρεσίες μέσω του Συμβεβλημένου Ομίλου, όπως επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιατρική φροντίδα, φυσιοθεραπευτική φροντίδα, δεύτερη γνώμη.

Σημειωτέον ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εξωνοσοκομειακών εξετάσεων Full [Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ, προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής ενός από τα ακόλουθα τρία πακέτα για το σύνολο των παραπάνω παροχών, ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και τις οικονομικές του δυνατότητες:

1. Με απεριόριστο ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης, χωρίς συμμετοχή του Ασφαλισμένου στο κόστος των αναγνωριζόμενων διαγνωστικών εξετάσεων μέσω χρήσης παραπεμπτικού από οποιοδήποτε ιατρό.

2. Με ανώτατο όριο κάλυψης € 2.000 ετησίως, με επιλογή του ποσοστού συμμετοχής του ασφαλισμένου μεταξύ 0% και 10% στο κόστος των αναγνωριζόμενων διαγνωστικών εξετάσεων μέσω χρήσης παραπεμπτικού από οποιοδήποτε ιατρό.

3. Με ανώτατο όριο κάλυψης € 700 ετησίως, με επιλογή του ποσοστού συμμετοχής του ασφαλισμένου μεταξύ 0% και 10% στο κόστος των αναγνωριζόμενων διαγνωστικών εξετάσεων μέσω χρήσης παραπεμπτικού από οποιοδήποτε ιατρό.

Πρόληψη, Αξιοπιστία & Σιγουριά

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η μοριακή μέθοδος αποτελεί την πιο έγκυρη μέθοδο για τη διάγνωση του νέου κορωνοϊού και είναι ευρέως γνωστή ως PCR πραγματικού χρόνου. Για την εξέταση γίνεται λήψη υγρού από τη μύτη ή το φάρυγγα με στειλεό που μοιάζει με μακριά μπατονέτα. Το δείγμα μπαίνει σε κατάλληλο φιαλίδιο και στέλνεται στο εργαστήριο, όπου ελέγχεται για την παρουσία του ιού μέσω της ανίχνευσης του γενετικού υλικού (RNA) του ιού. Αυτό γίνεται με την μέθοδο PCR πραγματικού χρόνου, στην οποία το γενετικό υλικό του ιού πολλαπλασιάζεται (όπως αντίστοιχα γίνεται όταν κάνουμε πολλές φωτοτυπίες) και έτσι μπορεί να ανιχνευθεί στα ειδικά μηχανήματα.

Τα μοριακά τεστ ανίχνευσης πραγματοποιούνται δωρεάν μόνο όταν ο γιατρός που παρακολουθεί τον ασθενή λάβει ειδική έγκριση από τον ΕΟΔΥ και αφού εκδώσει παραπεμπτικό σημείωμα σε νοσοκομείο αναφοράς. Όσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν να κάνουν το τεστ ιδιωτικά, σε διαγνωστικό κέντρο ή κλινική, υποχρεούνται να το πληρώσουν, σε τιμές πραγματικά υψηλές. Μέχρι πρότινος οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν κάλυπταν το κόστος της εξέτασης, μοριακής ανίχνευσης του νέου κορωνοιού παρά μόνο μέσω των προγραμμάτων κάλυψης νοσοκομειακής περίθαλψης και εφόσον υπήρχε καλυπτόμενη νοσηλεία του ασθενούς. Πλέον, αυτό, όσον αφορά το πρόγραμμα Διαγνωστικών -Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων Full [Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ της Εθνικής Ασφαλιστικής, δεν ισχύει . Οι ασφαλισμένοι στην Εθνική Ασφαλιστική δεν καλύπτονται μόνο σε περίπτωση νοσηλείας για την εξέταση Μοριακής Ανίχνευσης (PCR) για τον SARS-CoV-2, αλλά και εφόσον είναι ασφαλισμένοι μέσω του προγράμματος κάλυψης διαγνωστικών εξετάσεων Full[Health] ΔΙΑΓΝΩΣΗ, χωρίς να απαιτείται νοσηλεία του ασφαλισμένου.

Αξίζει να κάνετε κλικ εδώ και να μάθετε περισσότερα, ώστε να θωρακίσετε ακόμη περισσότερο την υγεία σας και από τον κορωνοϊό.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματά της Εθνικής Ασφαλιστικής απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, στα υποκαταστήματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας ή στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης με αριθμό 18189 (Ελλάδα) ή στο +302130318189 (Ελλάδα και εξωτερικό) ή να επισκεφτείτε το εταιρικό site www.ethniki-asfalistiki.gr.